Thông tin đào tạo


Thông báo về việc tiếp tục triển khai đào tạo trực tuyến phòng, chống dịch bệnh COVID-19 (Cập nhật ngày 07/5/2021)

................................................................

Thời gian rút học phần: từ 08h00 ngày 28/4/2021 => hết ngày 09/5/2021

Các em sinh viên lưu ý: Phải xem kỹ hướng dẫn rút học phần; bảo mật tài khoản đăng ký học phần và chịu trách nhiệm về kết quả rút học phần của mình! Nếu có yêu cầu cần giải đáp, dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào địa chỉ dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ II năm học 2020-2021

HƯỚNG DẪN RÚT HỌC PHẦN

................................................................

Kính gửi các Thầy, Cô giáo và các em Sinh viên, chiều ngày 02/5/2021 tập thể Lãnh đạo trường đã họp và quyết định Sinh viên lùi thời gian trở lại trường đến ngày 09/5/2021. Tuần từ 02/5 => 08/5/2021 triển khai học online!

Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến và phòng, chống dịch bệnh Covid-19

................................................................

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ II năm học 2020-2021

Các em sinh viên có tên trong danh sách dưới chủ động liên hệ ngay với Khoa, Bộ môn chuyên môn để được hướng dẫn

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2020-2021 (đã thực tập tốt nghiệp - cập nhật ngày 12/3/2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2020-2021 (thực tập tốt nghiệp trong học kỳ II năm học 2020-2021)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2020-2021 (cập nhật ngày 11/3/2021)

................................................................

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ I năm học 2020-2021 (cập nhật tính đến 08h00 ngày 10/3/2021 - sinh viên đại học chính quy các khóa K53, K54, K55, K56)

Sinh viên học thử thách trong kỳ II năm học 2020-2021

HỖ TRỢ - GIẢI ĐÁP

Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm và sơ bộ xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2020-2021 tính đến 08h00 ngày 10/3/2021. Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy; sinh viên có khiếu nại, thắc mắc về điểm gửi yêu cầu vào hòm thư quanlydiem@tnut.edu.vn; liên quan đến học phần tương đương thay thế gửi vào hòm thư baovan@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp. Đối chiếu với Quy chế đào tạo để kiểm tra lại kết quả học tập

................................................................

Thông báo về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc tiếp nhận người học trở lại trường đào tạo tập trung

................................................................

Thông báo v/v Điều chỉnh kế hoạch rút bớt học phần đã đăng ký trong học kỳ II năm học 2020-2021

Thời gian: Từ ngày 25/01/2021 => 08h00 ngày 01/3/2021

................................................................

Thông báo về việc triển khai đào tạo trực tuyến phòng chống dịch bệnh COVID-19

................................................................

Nghỉ Tết Tân Sửu từ ngày 10/02/2021 => hết ngày 16/02/2021

Công văn về việc Triển khai đào tạo từ xa học kỳ II năm học 2020-2021

................................................................

Nhà trưởng mở đăng ký một số lớp học phần bổ sung. Thời gian đăng ký từ ngày 05/02/2021 => 08h00 ngày 08/02/2021

Danh sách các lớp học phần mở bổ sung 2

Nhà trường đã hủy KLHT của các sinh viên không "Xác nhận ĐKMH" và cập nhật lại dữ liệu

................................................................

KẾT THÚC ĐĂNG KÝ!

SINH VIÊN TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP (kéo dài đến 08h00 ngày 25/01/2021)

Giai đoạn 3: Bắt đầu đăng ký học phần bổ sung và điều chỉnh KLHT (17h00 ngày 18/01/2021 => 08h00 ngày 25/01/2021)

Danh sách các lớp học phần hủy

Danh sách các lớp học phần mở bổ sung

Đã mở khóa cho các sinh viên nộp muộn học phí tính đến 11h30 ngày 18/01/2021. Các em sinh viên chủ động đăng ký khối lượng học tập

Lưu ý: Đối với sinh viên K53, K54, K55, K56 bắt buộc phải "Xác nhận ĐKMH" (đăng ký học phần PDT001 vào khối lượng học tập). Kết thúc giai đoạn 2 Nhà trường sẽ hủy toàn bộ KLHT của những sinh viên ko "Xác nhận ĐKMH"

             Sinh viên đủ điều kiện TTTN, ĐATN theo quy chế đào tạo chủ động tự đăng ký (chỉ những sinh viên đủ điều kiện mới được xem xét TTTN và làm ĐATN)

Giai đoạn 2 sẽ kéo dài đến 08h00 ngày 13/01/2021

Đã mở khóa cho các sinh viên nộp muộn học phí tính đến 15h30 ngày 11/01/2021. Các em sinh viên chủ động đăng ký khối lượng học tập

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

Sinh viên tạm dừng mới có QĐ quay lại đã được mở khóa tài khoản, tự chủ động đăng ký KLHT của mình

Giai đoạn 1:

- Sinh viên K52, LT + VB2 chính quy, VLVH tại trường bắt đầu đăng ký từ 16h00 ngày 06/01/2021

- Sinh viên K53 bắt đầu đăng ký từ 16h00 ngày 07/01/2021

- Sinh viên K54 bắt đầu đăng ký từ 16h00 ngày 08/01/2021

- Sinh viên K55, K56 đăng ký theo thông báo

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Sơ đồ dự kiến học kỳ II năm học 2020-2021 K56

Sơ đồ dự kiến học kỳ II năm học 2020-2021 K55

Sơ đồ dự kiến học kỳ II năm học 2020-2021 K54

Sơ đồ dự kiến học kỳ II năm học 2020-2021 K53

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

................................................................

Đã cập nhật danh sách cấm thi vì nợ học phí (ghi chú "Cấm thi vì nợ HP"), cấm thi bộ môn (ghi chú "Cấm thi vì học lực") và rút học phần không rút học phí (ở phần xem điểm sẽ ghi điểm "Z", ở phần xem lịch thi sẽ có ghi chú "Rút học phần không rút học phí")

Đã cập nhật lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 28/12/2020 => 24/01/2021, đề nghị các em sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi của mình trên web dkmh.tnut.edu.vn

Phòng Đào tạo đã tiến hành rút học phần không rút học phí, các em sinh viên đăng nhập để kiểm tra lại kết quả. Ở phần xem điểm sẽ ghi điểm "Z", ở phần xem lịch thi sẽ có ghi chú "Rút học phần không rút học phí"

KẾT THÚC RÚT HỌC PHẦN

Sinh viên chú ý danh sách rút học phần phía dưới. Trường hợp khiếu nại thắc mắc dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào email dkmh@tnut.edu.vn trước ngày 18/12/2020 để được xem xét giải đáp

Danh sách sinh viên rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2020-2021

Gia hạn thời gian rút học phần đến 08h00 ngày 15/12/2020

Thông báo Về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2020-2021

Hướng dẫn rút học phần

Các em sinh viên lưu ý: Phải xem kỹ hướng dẫn rút học phần; bảo mật tài khoản đăng ký học phần và chịu trách nhiệm về kết quả rút học phần của mình! Nếu có yêu cầu cần giải đáp, dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào địa chỉ dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết

................................................................