Thông tin đào tạo


Giai đoạn 3: Bắt đầu đăng ký học phần bổ sung và điều chỉnh KLHT (17h00 ngày 18/01/2021 => 08h00 ngày 22/01/2021)

Danh sách các lớp học phần hủy

Danh sách các lớp học phần mở bổ sung

................................................................

Đã mở khóa cho các sinh viên nộp muộn học phí tính đến 11h30 ngày 18/01/2021. Các em sinh viên chủ động đăng ký khối lượng học tập

Lưu ý: Đối với sinh viên K53, K54, K55, K56 bắt buộc phải "Xác nhận ĐKMH" (đăng ký học phần PDT001 vào khối lượng học tập). Kết thúc giai đoạn 2 Nhà trường sẽ hủy toàn bộ KLHT của những sinh viên ko "Xác nhận ĐKMH"

             Sinh viên đủ điều kiện TTTN, ĐATN theo quy chế đào tạo chủ động tự đăng ký (chỉ những sinh viên đủ điều kiện mới được xem xét TTTN và làm ĐATN)

................................................................

Giai đoạn 2 sẽ kéo dài đến 08h00 ngày 13/01/2021

Đã mở khóa cho các sinh viên nộp muộn học phí tính đến 15h30 ngày 11/01/2021. Các em sinh viên chủ động đăng ký khối lượng học tập

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

Sinh viên tạm dừng mới có QĐ quay lại đã được mở khóa tài khoản, tự chủ động đăng ký KLHT của mình

Giai đoạn 1:

- Sinh viên K52, LT + VB2 chính quy, VLVH tại trường bắt đầu đăng ký từ 16h00 ngày 06/01/2021

- Sinh viên K53 bắt đầu đăng ký từ 16h00 ngày 07/01/2021

- Sinh viên K54 bắt đầu đăng ký từ 16h00 ngày 08/01/2021

- Sinh viên K55, K56 đăng ký theo thông báo

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ II năm học 2020-2021

Sơ đồ dự kiến học kỳ II năm học 2020-2021 K56

Sơ đồ dự kiến học kỳ II năm học 2020-2021 K55

Sơ đồ dự kiến học kỳ II năm học 2020-2021 K54

Sơ đồ dự kiến học kỳ II năm học 2020-2021 K53

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

................................................................

Đã cập nhật danh sách cấm thi vì nợ học phí (ghi chú "Cấm thi vì nợ HP"), cấm thi bộ môn (ghi chú "Cấm thi vì học lực") và rút học phần không rút học phí (ở phần xem điểm sẽ ghi điểm "Z", ở phần xem lịch thi sẽ có ghi chú "Rút học phần không rút học phí")

Đã cập nhật lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021 bắt đầu từ ngày 28/12/2020 => 24/01/2021, đề nghị các em sinh viên thường xuyên cập nhật lịch thi của mình trên web dkmh.tnut.edu.vn

Phòng Đào tạo đã tiến hành rút học phần không rút học phí, các em sinh viên đăng nhập để kiểm tra lại kết quả. Ở phần xem điểm sẽ ghi điểm "Z", ở phần xem lịch thi sẽ có ghi chú "Rút học phần không rút học phí"

KẾT THÚC RÚT HỌC PHẦN

Sinh viên chú ý danh sách rút học phần phía dưới. Trường hợp khiếu nại thắc mắc dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào email dkmh@tnut.edu.vn trước ngày 18/12/2020 để được xem xét giải đáp

Danh sách sinh viên rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2020-2021

Gia hạn thời gian rút học phần đến 08h00 ngày 15/12/2020

Thông báo Về việc rút học phần không rút học phí học kỳ I năm học 2020-2021

Hướng dẫn rút học phần

Các em sinh viên lưu ý: Phải xem kỹ hướng dẫn rút học phần; bảo mật tài khoản đăng ký học phần và chịu trách nhiệm về kết quả rút học phần của mình! Nếu có yêu cầu cần giải đáp, dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào địa chỉ dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết

................................................................

Đã cập nhật lịch thi học kỳ I năm học 2020-2021, các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra

HỖ TRỢ - GIẢI ĐÁP

Lịch học bù các lớp học phần nghỉ ngày 01/12/2020

................................................................

Giảng đường A9 các lớp học phần ngày 05/12/2020 vẫn tiếp tục học như cũ theo TKB

Để phục vụ cho hội thảo quốc tế ICERA phòng Đào tạo thông báo điều chỉnh giảng đường A9 một số lớp học phần chiều ngày 30/11/2020

Sáng ngày 01/12/2020 Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp tổ chức hội thảo quốc tế ICERA tại giảng đường A9. Các lớp học phần học tại giảng đường A9 vào sáng 01/12/2020 nghỉ học

................................................................

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2020-2021 (bổ sung)

Thời khóa biểu sinh hoạt lớp học kỳ I năm học 2020-2021

................................................................

ĐÃ CẬP NHẬT THỜI KHÓA BIỂU CỦA CÁC EM SINH VIÊN K56 MỚI NHẬP HỌC

Hướng dẫn sử dụng tài khoản đăng ký học phần (Dành cho TÂN SINH VIÊN K56 và các sinh viên khác có quan tâm)

HỖ TRỢ - GIẢI ĐÁP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

................................................................

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ I năm học 2020-2021

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021 (đã thực tập tốt nghiệp)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp trong học kỳ I năm học 2020-2021 đăng ký làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp

................................................................

KẾT LUẬN CUỘC HỌP XÉT TIẾN ĐỘ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên cảnh báo học tập mức 1

Sinh viên cảnh báo học tập mức 2

Sinh viên buộc thôi học do tự ý bỏ học, không có điểm rèn luyện

Sinh viên đạt học kỳ thử thách

Sinh viên không đạt học kỳ thử thách

Sinh viên không còn nguyện vọng học

................................................................

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021 (BỔ SUNG lần 2 tính đến 14h00 ngày 29/9/2020)

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ HỌC TẬP HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên học thử thách (theo quyết định số 1218/QĐ-ĐHKTCN ngày 20/7/2020)

Sinh viên tự ý bỏ học

Sinh viên cảnh báo học tập mức 2

Sinh viên cảnh báo học tập mức 1

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020 - chi tiết (sinh viên đại học chính quy các khóa K52 K53 K54 K55)

Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm và sơ bộ xét tiến độ học tập học kỳ II năm học 2019-2020 tính đến 14h00 ngày 29/9/2020. Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy; sinh viên có khiếu nại, thắc mắc về điểm gửi yêu cầu vào hòm thư quanlydiem@tnut.edu.vn; liên quan đến học phần tương đương thay thế gửi vào hòm thư baovan@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp. Đối chiếu với Quy chế đào tạo để kiểm tra lại kết quả học tập

HỖ TRỢ - GIẢI ĐÁP

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021 (BỔ SUNG tính đến 13h00 ngày 24/9/2020)

Các em sinh viên đủ điều kiện chủ động liên hệ ngay với Khoa, bộ môn chuyên môn để được hướng dẫn các thủ tục tiếp theo

................................................................

Về việc xử lý các trường hợp đặc biệt trong đăng ký khối lượng học tập

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021

Các em sinh viên đủ điều kiện chủ động liên hệ ngay với Khoa, bộ môn chuyên môn để được hướng dẫn các thủ tục tiếp theo

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ I năm học 2020-2021

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ I năm học 2020-2021

................................................................

Hướng dẫn sử dụng tài khoản đăng ký học phần (Dành cho TÂN SINH VIÊN K56 và các sinh viên khác có quan tâm)

HỖ TRỢ - GIẢI ĐÁP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

................................................................

Sơ đồ dự kiến học kỳ I năm học 2020-2021 K56

Bắt đầu đăng ký bổ sung học cùng K56 dự kiến từ 17h00 ngày 16/9/2020 => 07h00 ngày 18/9/2020

Lưu ý: chỉ được đăng ký bổ sung thêm và không xóa được môn học đã đăng ký, không được điều chỉnh khối lượng học tập đã đăng ký trước

Phòng Đào tạo hủy 2 lớp HP Truyền thông công nghiệp và SCADA - 54KTD1, 54KTD2 do vi phạm điều kiện môn học trước, sau

Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký môn học do nợ học phí

- Danh sách sinh viên bị hủy kết quả đăng ký môn học do không xác nhận đăng ký

Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên (lần 2)

................................................................

Giai đoạn 3. Đăng ký học phần bổ sung và điểu chỉnh dự kiến từ 19h00 ngày 09/9/2020 => 07h00 ngày 14/9/2020

Môn thực hành cơ sở ngành KTĐK và TĐH (ELE0478) xếp lại TKB theo yêu cầu bộ môn nên 1 số SV bị trùng TKB, SV đã được phòng đào tạo điều chỉnh nhóm môn học. Yêu cầu sinh viên kiểm tra lại

Danh sách các lớp học phần mở bổ sung theo nguyện vọng sinh viên

- Danh sách các lớp học phần hủy do ít sinh viên (học kỳ I năm học 2020-2021)

LƯU Ý: Sinh viên K53, K54, K55 phải "Xác nhận ĐKMH" (đăng ký thêm học phần PDT001 - Xác nhận ĐKMH) để xác nhận khối lượng học tập của mình!

              Kết thúc Giai đoạn 2 Phòng Đào tạo sẽ hủy toàn bộ KLHT của sinh viên K53, K54, K55 nếu không có học phần PDT001 - Xác nhận ĐKMH

Giai đoạn 2. Hiệu chỉnh kết quả và đăng ký nguyện vọng sẽ kéo dài đến 07h00 ngày 07/9/2020

Đã điều chỉnh cho sinh viên chuyển sang hệ đào tạo VLVH (đã có quyết định chuyển hệ) có thể đăng ký khối lượng học tập

Học phần Điều khiển động cơ điện (MEC0476) - 53CĐT1, 2, 3 chuyển sang học kỳ II năm học 2020-2021

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp, học kỳ I năm học 2020-2021

Đã cập nhật lịch thi học kỳ hè năm học 2019-2020, các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ I năm học 2020-2021

Sơ đồ dự kiến học kỳ I năm học 2020-2021 K55

Sơ đồ dự kiến học kỳ I năm học 2020-2021 K54

Sơ đồ dự kiến học kỳ I năm học 2020-2021 K53

Chương trình đào tạo

Lịch trình học các môn LLCT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm học 2019-2020

................................................................

Thống kê các lớp học phần mở kỳ hè năm học 2019-2020 (học tại bộ môn, các em sinh viên chủ động liên hệ giảng viên để nhận lịch học)

Thống kê các lớp học phần hủy kỳ hè năm học 2019-2020

................................................................

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

Giai đoạn 3. Điều chỉnh kết quả đăng ký

    + Điều chỉnh học lại, học cải thiện: tất cả các khóa bắt đầu từ 16h00 ngày 24/7/2020 đến 09h00 ngày 27/7/2020

     + Đăng ký học mới và điều chỉnh (kể cả môn học học lại và cải thiện) (nếu các lớp học phần sĩ số chưa đầy): khóa K51 trở về trước và K52 (học bằng cử nhân) bắt đầu từ 11h00 ngày 27/7/2020 đến 07h00 ngày 29/7/2020

................................................................

Thông tin điểm học phần học kỳ II năm học 2019-2020 (khi có điểm thi)

Sinh viên có thắc mắc khiếu nại liên hệ khoa giảng dạy, trung tâm thực nghiệm để được giải đáp

................................................................

ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ KHỐI LƯỢNG HỌC TẬP

Giai đoạn 1. Đăng ký học lại kéo dài đến 16h00 ngày 14/7/2020

    + Khóa K52 trở về trước: bắt đầu đăng ký từ 16h00 ngày 09/7/2020

    + Khóa K53 K54 K55: bắt đầu đăng ký từ 16h00 ngày 10/7/2020

Giai đoạn 2. Đăng ký học cải thiện, đăng ký nguyện vọng: bắt đầu từ 16h00 ngày 14/7/2020 => hết ngày 16/7/2020

Các giai đoạn khác thực hiện như thông báo

Thông báo về việc đăng ký khối lượng học tập học kỳ hè, năm học 2019-2020

Sinh viên có đăng ký học phần thực tập xưởng cơ bản (WSH0323) trong học kỳ II năm học 2019-2020 sẽ được chuyển sang học kỳ hè năm học 2019-2020 (dự kiến bắt đầu từ ngày 27/7/2020), các em sinh viên chủ động cập nhật thông tin để điều chỉnh khối lượng học tập trong học kỳ hè

Lịch trình học các môn LLCT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo từ năm học 2019-2020

Cây tiến trình học phần Giáo dục thể chất

................................................................

Đã cập nhật danh sách cấm thi vì nợ học phí (ghi chú "Cấm thi vì nợ HP"), cấm thi một số bộ môn (ghi chú "Cấm thi"), rút học phần không rút học phí (ghi chú "Rút HP ko rút học phí"). Các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra lịch thi, danh sách thi!

Thông báo về điều kiện dự thi học kỳ II năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên bị cấm thi do nợ học phí

Phòng đào tạo đã tiến hành rút học phần không rút học phí (điểm "Z") và cập nhật lại dữ liệu (ở phần xem lịch thi và danh sách thi sẽ có ghi chú "Rút HP ko rút học phí", ở phần xem điểm sẽ ghi "Z"). Các em sinh viên chủ động đăng nhập để kiểm tra!

................................................................

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

................................................................

KẾT THÚC RÚT HỌC PHẦN!

Sinh viên chú ý danh sách rút học phần phía dưới. Trường hợp khiếu nại thắc mắc dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào email dkmh@tnut.edu.vn trước ngày 02/7/2020 để được xem xét giải đáp!

Danh sách rút học phần không rút học phí học kỳ II năm học 2019-2020

Bắt đầu rút học phần không rút học phí, thời gian từ 08h00 ngày 17/6/2020 đến 08h00 ngày 25/6/2020

Hướng dẫn rút học phần

Các em sinh viên lưu ý: Phải xem kỹ hướng dẫn rút học phần; bảo mật tài khoản đăng ký học phần và chịu trách nhiệm về kết quả rút học phần của mình! Nếu có yêu cầu cần giải đáp, dùng hòm thư Nhà trường cấp gửi vào địa chỉ dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải quyết

Thông báo về việc rút học phần không rút học phí học kỳ II năm học 2019-2020

................................................................

TỔNG HỢP TIẾN ĐỘ HỌC TẬP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019-2020

Sinh viên học thử thách đạt (học thử thách theo quyết định số 586, 589 và 644/QĐ-ĐHKTCN)

Sinh viên học thử thách không đạt (học thử thách theo quyết định số 586, 589 và 644/QĐ-ĐHKTCN)

Sinh viên tự ý bỏ học

Sinh viên cảnh báo học tập mức 2

Sinh viên cảnh báo học tập mức 1

Tổng hợp tiến độ học tập học kỳ I năm học 2019 - 2020 - chi tiết (sinh viên đại học chính quy các khóa K52 K53 K54 K55)

Phòng Đào tạo đã cập nhật điểm và sơ bộ xét tiến độ học tập học kỳ I năm học 2019-2020 tính đến 11h00 ngày 02/6/2020. Đề nghị các em sinh viên đăng nhập và kiểm tra: tín chỉ học kỳ, trung bình học kỳ, tín chỉ tích lũy, trung bình tích lũy. Đối chiếu với Quy chế đào tạo để kiểm tra lại kết quả học tập. Sinh viên có khiếu nại, thắc mắc gửi yêu cầu vào hòm thư dkmh@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp

Đã cập nhật điểm của sinh viên K53, K54, K55. Các em sinh viên đăng nhập kiểm tra, đối chiếu với chương trình đào tạo 150 tín chỉ áp dụng từ khóa K55 (và các sinh viên K53, K54 có nguyện vọng). Nếu có thắc mắc gửi yêu cầu vào hòm thư baovan@tnut.edu.vn để được xem xét giải đáp

................................................................

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 (đã thực tập tốt nghiệp)

Danh sách sinh viên đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 (thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020)

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 (theo đề nghị của các khoa chuyên môn)

Công văn về việc thực tập tốt nghiệp và làm đồ án/ khóa luận tốt nghiệp, học kỳ II năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020 (bổ sung)

Danh sách sinh viên chưa đủ điều kiện thực tập tốt nghiệp học kỳ II năm học 2019-2020

................................................................

Thông báo về việc tổ chức học tập GDQP & AN năm học 2019-2020

Thông báo về điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020 đối với sinh viên K55

................................................................

Đã cập nhật lại dữ liệu (16h00 ngày 12/5/2020)

Thông báo về việc tiếp tục điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019-2020

Sinh viên lưu lại thời khóa biểu các lớp học phần của mình tính đến hết chủ nhật-ngày 10/5/2020 để thực hiện. Sau khi điều chỉnh lại kế hoạch đào tạo, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật lại dữ liệu trong ngày 10/5/2020

Các lớp học phần học tại tầng 2 Thư viện được chuyển sang Hội trường lớn

Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch đào tạo học kỳ II, năm học 2019-2020

Do yếu tố khách quan, hủy toàn bộ học phần thực tập xưởng cơ bản (WSH0323) trong học kỳ II năm học 2019-2020

Điều chỉnh lịch thực tập tại Trung tâm thực nghiệm tuần 20 học kỳ I năm học 2019-2020 (cập nhật mới 01/5/2020, các em sinh viên có đăng ký tuần 20 học kỳ I năm học 2019-2020 sẽ đi thực tập xưởng theo lịch này)

Đã cập nhật TKB sau khi điều chỉnh kế hoạch đào tạo, sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra

Thông báo về việc tiếp nhận người học trở lại trường đào tạo tập trung

................................................................

- Đã cập nhật thời khóa biểu một số học phần có thay đổi số tín chỉ

- Điều chỉnh thời khóa biểu một số lớp học phần K55

  Các em sinh viên chủ động đăng nhập kiểm tra

................................................................

Thông báo về việc thu học phí đợt 1 học kỳ II năm học 2019-2020

Hỗ trợ - Giải đáp sinh viên

................................................................

Bảng điểm và giấy chứng nhận tốt nghiệp đối với sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp đợt 1 năm 2020

Quyết định về việc công nhận Tốt nghiệp đại học Chính quy đợt 1 năm 2020

Link đăng ký (đã sửa): https://docs.google.com/forms/d/1exSQDuAcmdn-hnm4nqxyzdsvlnKaihxuvuDEt_yRNOE/viewform?edit_requested=true

................................................................