New Page 1
New Page 2
New Page 1 New Page 1
       Học kỳ 3 năm học 2016-2017

 Mã sinh viên:

Ngày sinh:

Ngày

Tháng

Năm

   

New Page 1

New Page 2
 © 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
    Địa chỉ: Đường 3-2, Tích Lương, TP Thái Nguyên; Tel: (84)2803847145, Fax (84)2803847403  
    Thiết kế: Phòng Đào tạo